DMVO / NYHEDER FRA EMVO

NYHEDER FRA EMVO

Læs seneste nyt fra EMVO

​​​19.12.2023
NMVS Alerts Pilot Project successfully concludes in Autumn 2023
Enhancing Alert Management for a smoother pharmaceutical distribution using NMVS Alerts.

In the spirit of continuous improvement of the alert investigation within the pharmaceutical distribution sector, the NMVS Alerts pilot project reached its conclusion in the fall of 2023. The project, focused on the implementation and assessment of the Alert Management system, received significant participation from various stakeholders, and the outcomes are promising.

DMVO extend our gratitude to all pilot participants for their invaluable contributions to the Alert Management system's pilot phase. Overall, there is satisfaction with the system and the alert handling procedures. Throughout the 3 months pilot period, a total of 763 alerts were generated across six end-user locations, averaging at 42.4 alerts per month per location. Approximately 83% of these alerts resulted from procedural errors, particularly instances where packages already designated for dispensing were mistakenly attempted for dispensing once again. In practical terms, this equates to 2.3 genuine alerts per end-user location per month, necessitating additional investigation.

Feedback from the pilot phase has led to the identification of key areas for system enhancement. The following requests were articulated for further refinement of the Alert Management System:

1. Integration with Pharmacy Systems: Participants expressed the desire for direct integration with pharmacy systems, allowing seamless navigation from the pharmacy system to NMVS-Alert with a simple click.

2. Search Functionality: A request for the capability to search for VNR numbers within NMVS-Alert was highlighted.

3. Customization of Search Criteria: Pilot participants sought the ability to tailor the number of search criteria or fields to suit individual preferences.

DMVO remains committed to optimizing the Alert Management system for the Danish market. Work is already underway to address the identified areas of improvement, ensuring a more streamlined and effective alert handling process. As DMVO continue to refine these systems, we anticipate further advancements that will contribute to the overall efficiency and security of pharmaceutical distribution in Denmark. Stay tuned for updates at www.dmvo.dk​ as we strive for continuous progress and excellence in the field.


17.10.2023 
EU Hub Release 1.14: Planlagte implementeringsdatoer for ITE, IQE & PRD
EMVO annoncerer officielt implementeringsdatoer for EU Hub Release 1.14:
- ITE er i øjeblikket planlagt til 20. oktober 2023                                         
- IQE er i øjeblikket planlagt til 27. oktober 2023                                        
PRD er i øjeblikket planlagt til 27. januar 2024; denne dato  kan ændres
  i forlængelse af resultatet af Interoperability testing (IOT)​

10.07.2023
Nye EMVO Webcast-serie episoder 
EMVO deler to nye episoder af EMVO Webcast-serien - en række fjernundervisningssessioner og webcasts, der har til formål at give dig nyttige oplysninger om et mangfoldigt sæt emner relateret til EMVS. Læs mere om det her.

26.06.2023
EU HUB Release 1.13: Bekræftelse af implementering til PRD
EMVO annoncerer officielt, at Release 1.13 blev implementeret til PRD lørdag den 24. juni 2023. Læs mere om det her.


16.06.2023
EAMS kommende udgivelser i 2023 – AMS Cybersecurity 1
EMVO bekræfter implementeringsdatoen for den kommende AMS Cybersecurity 1 (Hub V3.0.0 – Portal V2.3.0) udgivelse og giver yderligere detaljer:
- PRD er pt. planlagt til 27. juni 2023
Læs mere om det her.

14.06.2023
EAMS kommende udgivelser i 2023 – AMS Clementine
EMVO annoncerer implementeringsdatoerne for den næste planlagte AMS Clementine (Hub V4.0.0 - Portal V3.0.0) Release og giver yderligere detaljer:
- IQE er i øjeblikket planlagt til 19. oktober 2023
- PRD er p.t. planlagt til 17. november 2023
Læs mere om det her.


31.05.2023
Konsekvenser ved tilbagetrækning af produkt og tilbagekaldelse af batch
EMVO fremhæver endnu en gang konsekvenserne ved produkttilbagetrækning og batchtilbagekaldelse og minder dig om, at disse er irreversible handlinger. Læs mere om det her.

12.05.2023
Ændringer i NMVO-observatørerne til EMVO bestyrelsen
EMVO lykønsker de nye medlemmer af NMVO Observers til EMVOs bestyrelse for 2023. Iwona McManus (fra KOWAL) tager over efter Philippe Gendre (fra France MVO) og Inese Erdmane (fra LZVO) erstatter Hjörleifur Thorarinsson (fra ICEMVO), mens Kristina von Sydow (fra e-VIS) er blevet genvalgt for endnu et år.

EMVO takker Philippe og Hjörleifur for den viden og erfaring, de har bragt under deres mandater, og byder Iwona og Inese velkommen i deres nye rolle.

02.05.2023 
EAMS kommende udgivelser i 2023
EMVO annoncerer officielt 2023 udgivelserne af EAMS! 
- AMS Cybersecurity 1 (HUB V3.0.0 – Portal V2.2.0): 27. juni 2023 
- AMS Clementine (HUB V4.0.0 – Portal V3.0.0): 3. kvartal af 2023 
- AMS Cybersecurity 2: 4. kvartal af 2023

28.03.2023 
Statiske IP-adresser for EU HUB'en
Fordelen ved den nye systemforbedring af EU-Hub'en er, at udgående IP-adresser (HUB til OBP) for de forskellige miljøer (ITE, IQE og PRD) bliver statiske, hvilket betyder, at de aldrig vil ændre sig. Læs mere om det her.

24.03.2023 
Fjernelse af gamle ciphers med EU Hub'en version 1.13
Den vellykkede udrulning af version 1.12 i PRD introducerede nye ciphers for alle tre miljøer (ITE, IQE & PRD), hvilket er med til at øge sikkerheden af EU-Hub'en ved at erstatte ældre cifre. Læs mere om det her.

01.03.2023
EAMS er officielt "live" og nye ændringer er implementeret
Efter "go-live" af EAMS (European Alert Management System), er EMVO blevet opmærksom på nogle påkrævede ændringer. Derfor implementerede EMVO en ny version af AMS HUB fredag den 24. februar og arbejder på nye versioner af AMS Portal og AMS Hub, som snart vil blive frigivet. Læs mere om det her.

01.03.2023
Ændringer i EMVOs bestyrelse
EMVO lykønsker EMVOs bestyrelsesmedlemmer for deres udnævnelse til nye funktioner i bestyrelsen og for fornyelsen af deres to-årige mandat for perioden 2023-2025. Læs mere om det her.

09.02.2023
EAMS officielt "live" og EAMS fremadrettet
EMVO bekræfter, at det europæiske alarm håndteringssystem EAMS Hub officielt er "live". Alle interesserede OBP'er og NMVO'er, som ønsker at benytte systemet, kan tilkobles fra nu af. Læs mere om det her.

09.02.2023
EMVO markerer 4 årsdagen for EMVS
Det Europæiske system for verificering af lægemidler (EMVS) har 4 års jubilæum den 9. februar 2023.
Sammen med alle NMVO'er blev dette markeret. Læs meget mere om de sidste 4 års arbejde med FMD og udtalelser fra EMVOs General Manager Andreas Walther og DMVOs direktør Tina Hou Marer her.

EMVO bekræfter, at the European Alert Management System (EAMS) HUB officielt er live. Alle interesserede OBP'er og NMVO'er, der bruger systemet, kan begynde at oprette forbindelse fra nu af.
Læs mere om det her.

06.02.2023
EAMS "Go-Live"
EMVO lancerer EAMS, the European Alert Management System, og tilslutning er mulig for OBPer og NMVOer fra den 9. februar 2023 og fremefter.
Læs meget mere om det her.

22.12.22
Orientering fra EMVO
EMVO gør opmærksom på opdatering af OBP Divestiture & Acquisition (D&A) Guide - se mere her.

22.12.22
Orientering fra EMVO
EMVO udsender 2022 Jule advisering - se mere her.

07.04.22
Orientering fra EMVO
EMVO gør opmærksom på fornyelse af HUB-certifikater alarmslutpunkter. Læs mere her.

07.04.22

Orientering fra EMVO
EMVO gør opmærksom på opdatering af den udgående IP-adresse for traffikken fra HUB til OBP. Læs mere her.

21.03.22
Orientering fra EMVO
EMVO fejrer EMVS's tredje jubilæum d. 9. februar 2022. Læs mere her.

10.09.21
Orientering fra EMVO
EMVO gør opmærksom på, at det er obligatorisk at overholde TLS 1.2 eller højere med henblik på, at opretholde sikkerheden af EMVS. For mere se her.


10.09.21
Orientering fra EMVO
EMVO annoncerer, at der er tilvirket online træning vedr. kontraherede grossister. Se her for mere.

25.06.21
Orientering fra EMVO
EMVO monitorerer regelmæssigt sikkerheds infrastrukturen på EMVS mhp. at beskytte det imod sikkerhedsbrist. Der vil derfor være test på IQE miljøet på følgende datoer:

29. juni fra kl. 10:00 CEST til kl. 18:30 CEST
30. juni fra kl. 10:00 CEST til kl. 18:30 CEST
1. juli fra kl. 10:00 CEST til kl. 18:30 CEST

25.06.21
Orientering fra EMVO
EMVO orienterer vedr. guideline til alarmhåndtering. Læs mere her.

15.06.21
Orientering fra EMVO
EMVO orienterer om korrekt dekommisionering og korrekte transaktioner. Læs mere her.

01.06.21
Orientering fra EMVO
EMVO orienterer om den seneste opdatering af Hub´en: 1.9. Læs mere her.

05.05.21
Orientering fra EMVO
EMVO orienterer om alarmhåndteringssystemet; AMS. Læs mere her.

03.02.21
Orientering fra EMVO
EMVO opdaterer regelmæssigt en "Q &A" artikel vedrørende oftest stillede spørgsmål om Brexit. Se mere her.

03.02.21
Orientering fra EMVO
EMVO har udarbejdet en guide som beskriver, hvordan Covid-19 vacciner håndteres i de nationale systemer. Se mere her.

03.02.21
Orientering fra EMVO
EMVO har udarbejdet et dokument som beskriver, hvordan "Intermarket Transactions" skal investigeres. For mere, se her.

10.11.20
Orientering fra EMVO
EMVO har arbejdet på at håndtere de potentielle implikationer der måtte opstå som følge af Brexit. For mere se her.

10.09.20
Orientering fra EMVO
EMVO har udviklet et kommunikations matrix med henblik på at strømline det interne workflow. For mere se her.

24.04.20
Orientering fra EMVO
Udgående IP-adresser på HUB'en kan dynamisk ændres, når Microsoft fornyer vigtige hovedkomponenter inden for deres infrastruktur. Hverken EMVO eller SSR har nogen kontrol over denne aktivitet, der kan forekomme af flere årsager. For mere se her.

24.04.20
Orientering fra EMVO
Med hesyn til den nylige fejl på HUB'en har EMVO planlagt at holde alle stakeholders informeret regelmæssigt om den investigeringsproces, som er sat i værk for at finde root cause. Læs den første rapport her.

15.04.20
Orientering fra EMVO
Tilbagetrækning af produkt koder har indflydelse på samtlige pakninger i de i HUB`en anførte markeder.  EMVO minder om, at når et batch tilbagetrækkes, er det en ikke reversibel handling. For mere se her.

13.03.20
Orientering fra EMVO
EMVOs medarbejdere har tilladelse til at arbejde hjemmefra indtil videre. EMVO stiller support og service til rådighed som sædvanligt. Bemærk at de gængse kommunikationskanaler fortsat er til rådighed, EMVO Helpdesk: helpdesk@emvo-medicines.eu   - Telefon: +32 (0)2 657 00 08. Konsulter venligst de respektive NMVO´er for specifik information vedr. disse. 

09.03.20
Sikkerhedselementer på receptpligtige lægemidler til mennesker
EMVO har udgivet en ny udgave af  "hyppigt stillede spørgsmål og svar/FAQ" i relation til sikkerhedselementer på receptpligtige lægemidler til mennesker. For mere se her.

06.03.20
Orientering fra EMVO
EMVO har udarbejdet et dokument med henblik på, at informere vedr. versionering og retrospektivt upload. Se mere her.

02.03.20
Orientering fra EMVO
I forbindelse med EU Hub Release 1.7, er der ca. 3 uger til test i IQE miljøet. Den påberegnede start er: ultimo marts/primo april. Se mere her.

25.02.20
Orientering fra EMVO
EMVO informerer om den seneste opdatering af gebyr oversigten. Se mere her.

20.01.20
Orientering fra EMVO
Medio april implementeres  version 1.7 af EU Hub´en og dermed vil 2016 skemaet på OBP´ers interface ikke længere supporteres. Hvis dette benyttes bør det opdateres mhp. fortsat at være forbundet til Hub´en. Se mere her.

28.11.19
Nyhedsbrev fra EMVO
Som led i den kontinuerlige forbedring af EMVO Helpdesk, er supporten nu flyttet in-house. Bemærk venligst at pr 2. januar 2020 får EMVO Helpdesk nyt telefonnummer: +32 2 657 00 08. Indtil da, benyt venligst fortsat: +372 611 90 44. Se mere her.

26.11.19
Orientering fra EMVO
EMVO helpdesk har fået nyt nummer:  +32 2 657 00 08. Se mere her.

21.11.19
Orientering fra EMVO
En del end user systemer er ikke konfigureret korrekt og vil derfor ikke være retvisende ifht. om der er indtastet manuelt eller maskinelt. Se mere her.

05.11.19
Orientering fra EMVO
Opdatering: 1.6.02 af den europæiske HUB er successfuldt implementeret. Se mere her.

31.10.19
Orientering fra EMVO
Pga. behovet for vedligehold - og fornyelse af SSL certifikatet vil der forekomme nedetid på EMVO gateway PROD i ca. 3 timer fredag d. 8. november. Nedetiden vil indtræffe fra kl. 17.00. For mere information se her.

17.10.19
Orientering fra EMVO
EMVOen er blevet informeret om, at et stort antal alarmer udløses på grund af ukorrekte handlinger ifht. at tilbagekalde batch. Jvf. foranordningen; tilbagekaldet af et batch skal reflekteres i EMVS. (HUB´en og de nationale systemer. Se mere her.

15.10.19
Orientering fra EMVO
Onboarding Partnere påmindes af EMVO´en om at uploade data vedr. multi market pakninger til samtlige markeder. Se mere her.

27.09.19
Nyhedsbrev fra EMVO
Et nyt verifikationssystem er blevet succesfuldt implementeret i Letland. Der er næsten 40 millioner aktive pakninger i den lettiske pulje. Se mere her.

26.09.19
Orientering fra EMVO
Med henblik på at reducere antallet af alarmer anbefaler EMVO, at grossister verificerer 1 pakning per batch (frigivet efter 9. februar 2019) ved modtagelse. For mere information, se her.

05.09.19
Orientering fra EMVO
EMVO er bekendt med at Onboarding Partnere (OBP´er) investigerer alarmer, i form af verificering af "Unique Identifier (UI), med henblik på at klarlægge alarm årsagen. Se mere her.

10.09.19
Orientering fra EMVO
EMVO annoncerer at næste opdatering, og dermed nye funktionaliteter i den europæiske HUB, forventes frigivet i midten af oktober. Mere info her.

21.08.19
Orientering fra EMVO
I forlængelse af den seneste opgradering i de nationale systemer, vil Onboarding Partnere (OBP´er) modtage alarm beskrivelser i et nyt format. I løbet af uge 36 sendes det nye format ligeledes fra Finlands og Spaniens nationale systemer. For mere information se her.

19.07.19
Nyhedsbrev fra EMVO
Katriina Newton-Kolehmainen, kommunikations assistent i FimVO, deler indsigt fra Finland. Læs mere her.

15.07.19
Ny Q&A på sikkerhedsanordninger
Den europæiske kommision har publiceret en opdateret udgave af Q&As på sikkerhedsanordningerne. Se mere her.

12.07.19
Orientering fra EMVO
Der er foretaget opgraderinger i de nationale systemer for flere lande ,herunder Danmark. Det bevirker at EMVO´en opfordrer til, at producenter - gerne inden d. 25 juli -  foretager en IQE test med henblik på at sikre at der modtages "call-backs" fra systemet. For mere information se her.

05.07.19
Nyhedsbrev fra EMVO
Mitja Pierman, managing director i ZAPAZ, fortæller om hvorledes implementeringen er gået i Slovenien. Se mere her.

21.06.19
Nyhedsbrev fra EMVO
Claude Farrugia & Nadine Borg giver indblik i FMD implementeringen på Malta. Ydermere gør EMVO´en opmærksom på, at der er udsendt særskilt guidance vedrørende upload af Product Master Data til parallel importører, idet der er fundet ukorrekte uploads. Se mere nedenfor og her.

20.06.19
Orientering fra EMVO
EMVO leverer hermed vejledning i, hvordan man abonnerer på notifikationer fra nationale systemer via værktøjet: "European Medicines Verification System Information (EVI). Se mere her.

19.06.19
Orientering fra EMVO
EMVO´en gør opmærksom på, at der er fundet fejl i parallelimportørers uploads af Product Master Data. MAH felterne skal referere til de ompakkede produkter og deres marked. Se mere her.

07.06.19
Nyhedsbrev fra EMVO
I dette nyhedsbrev beretter Leonie Clarke, General Manager af MVO Irland, om erfaringerne med den irske implementering af FMD. Læs mere her.

24.05.19
Nyhedsbrev fra EMVO
I dette nyhedsbrev beretter Ricardo Valente, General Manager af MVO Portugal, om erfaringerne med den portugisiske implementering af FMD. Læs mere her.

10.05.19
Nyhedsbrev fra EMVO
I dette nyhedsbrev deler Kristina von Sydow, fra den svenske NMVO, erfaringer fra den svenske implementering af FMD. Læs mere her.

29.04.19
EMVO udgiver nyhedsbrev hver 14. dag
Fra april måned vil EMVO udgive nyhedsbrev hver 14. dag med henblik på at give indblik i EMVO aktiviteter. Læs mere her.

08.04.19
Orientering fra EMVO
OBS på angivelse af udløbsdato i den europæiske hub såvel som på pakning. Alle producenter og parallelimportører bør være opmærksomme på, at udløbsdatoen på pakningens 2D Data Matrix kode skal være identisk med det der uploades til den europæiske hub. Læs mere her.

05.04.19
Orientering fra EMVO
EMVO tilråder samtlige producenter og parallelimportører til at kontakte den relevante NMVO i tilfælde af alarmer - også hvis de skyldes End-User software eller fejlkonfigurering af scannere. Læs mere her.

​Se mere på www.emvo-medicines.eu