DMVO / NYHEDER FRA EMVO

NYHEDER FRA EMVO

Læs seneste nyt fra EMVO

15.10.19

Orientering fra EMVO

Onboarding Partnere påmindes af EMVO´en om at uploade data vedr. multi market pakninger til samtlige markeder. Se mere her

27.09.19

Nyhedsbrev fra EMVO

Et nyt verifikationssystem er blevet succesfuldt implementeret i Letland. Der er næsten 40 millioner aktive pakninger i den lettiske pulje. Se mere her

26.09.19

Orientering fra EMVO

Med henblik på at reducere antallet af alarmer anbefaler EMVO, at grossister verificerer 1 pakning per batch (frigivet efter 9. februar 2019) ved modtagelse. For mere information, se her

05.09.19

Orientering fra EMVO

EMVO er bekendt med at Onboarding Partnere (OBP´er) investigerer alarmer, i form af verificering af "Unique Identifier (UI), med henblik på at klarlægge alarm årsagen. Se mere her.

10.09.19

Orientering fra EMVO

EMVO annoncerer at næste opdatering, og dermed nye funktionaliteter i den europæiske HUB, forventes frigivet i midten af oktober. Mere info her.

21.08.19

Orientering fra EMVO

I forlængelse af den seneste opgradering i de nationale systemer, vil Onboarding Partnere (OBP´er) modtage alarm beskrivelser i et nyt format. I løbet af uge 36 sendes det nye format ligeledes fra Finlands og Spaniens nationale systemer. For mere information se her.

19.07.19

Nyhedsbrev fra EMVO

Katriina Newton-Kolehmainen, kommunikations assistent i FimVO, deler indsigt fra Finland. Læs mere her.

15.07.19

Ny Q&A på sikkerhedsanordninger

Den europæiske kommision har publiceret en opdateret udgave af Q&As på sikkerhedsanordningerne. Se mere her.

12.07.19

Orientering fra EMVO

Der er foretaget opgraderinger i de nationale systemer for flere lande ,herunder Danmark. Det bevirker at EMVO´en opfordrer til, at producenter - gerne inden d. 25 juli -  foretager en IQE test med henblik på at sikre at der modtages "call-backs" fra systemet. For mere information se her.

05.07.19

Nyhedsbrev fra EMVO

Mitja Pierman, managing director i ZAPAZ, fortæller om hvorledes implementeringen er gået i Slovenien. Se mere her.

21.06.19

Nyhedsbrev fra EMVO

Claude Farrugia & Nadine Borg giver indblik i FMD implementeringen på Malta. Ydermere gør EMVO´en opmærksom på, at der er udsendt særskilt guidance vedrørende upload af Product Master Data til parallel importører, idet der er fundet ukorrekte uploads. Se mere nedenfor og her.

20.06.19

Orientering fra EMVO

EMVO leverer hermed vejledning i, hvordan man abonnerer på notifikationer fra nationale systemer via værktøjet: "European Medicines Verification System Information (EVI). Se mere her

19.06.19

Orientering fra EMVO

EMVO´en gør opmærksom på, at der er fundet fejl i parallelimportørers uploads af Product Master Data. MAH felterne skal referere til de ompakkede produkter og deres marked. Se mere her

07.06.19

Nyhedsbrev fra EMVO
I dette nyhedsbrev beretter Leonie Clarke, General Manager af MVO Irland, om erfaringerne med den irske implementering af FMD. Læs mere her.

24.05.19

Nyhedsbrev fra EMVO

I dette nyhedsbrev beretter Ricardo Valente, General Manager af MVO Portugal, om erfaringerne med den portugisiske implementering af FMD. Læs mere her.

10.05.19

Nyhedsbrev fra EMVO

I dette nyhedsbrev deler Kristina von Sydow, fra den svenske NMVO, erfaringer fra den svenske implementering af FMD. Læs mere her.

29.04.19

EMVO udgiver nyhedsbrev hver 14. dag.

Fra april måned vil EMVO udgive nyhedsbrev hver 14. dag med henblik på at give indblik i EMVO aktiviteter. Læs mere her.

08.04.19

Orientering fra EMVO

OBS på angivelse af udløbsdato i den europæiske hub såvel som på pakning. Alle producenter og parallelimportører bør være opmærksomme på, at udløbsdatoen på pakningens 2D Data Matrix kode skal være identisk med det der uploades til den europæiske hub. Læs mere her.

05.04.19

Orientering fra EMVO

EMVO tilråder samtlige producenter og parallelimportører til at kontakte den relevante NMVO i tilfælde af alarmer - også hvis de skyldes End-User software eller fejlkonfigurering af scannere. Læs mere her.

​Se mere på www.emvo-medicines.eu