DMVO / NYHEDER FRA EMVO

NYHEDER FRA EMVO

Læs seneste nyt fra EMVO

10.09.2021

Orientering fra EMVO

EMVO gør opmærksom på, at det er obligatorisk at overholde TLS 1.2 eller højere med henblik på, at opretholde sikkerheden af EMVS. For mere se her

10.09.2021

Orientering fra EMVO

EMVO annoncerer, at der er tilvirket online træning vedr. kontraherede grossister. Se her for mere

25.06.2021

Orientering fra EMVO

EMVO monitorerer regelmæssigt sikkerheds infrastrukturen på EMVS mhp. at beskytte det imod sikkerhedsbrist. Der vil derfor være test på IQE miljøet på følgende datoer:
29.  juni fra kl. 10:00 CEST til kl. 18:30 CEST
30.  juni fra kl. 10:00 CEST til kl. 18:30 CEST
1. juli fra kl. 10:00 CEST til kl. 18:30 CEST

25.06.2021

Orientering fra EMVO

EMVO orienterer vedr. guideline til alarmhåndtering. Læs mere her

15.06.2021

Orientering fra EMVO

EMVO orienterer om korrekt dekommisionering og korrekte transaktioner. Læs mere her
 
01.06.2021

Orientering fra EMVO

EMVO orienterer om den seneste opdatering af Hub´en: 1.9. Læs mere her

05.05.2021

Orientering fra EMVO

EMVO orienterer om alarmhåndteringssystemet; AMS. Læs mere her

03.02.21

Orientering fra EMVO

EMVO opdaterer regelmæssigt en "Q &A" artikel vedrørende oftest stillede spørgsmål om Brexit. Se mere her 

03.02.21

Orientering fra EMVO

EMVO har udarbejdet en guide som beskriver, hvordan Covid-19 vacciner håndteres i de nationale systemer. Se mere her

03.02.21

Orientering fra EMVO

EMVO har udarbejdet et dokument som beskriver, hvordan "Intermarket Transactions" skal investigeres. For mere, se her 

10.11.20

Orientering fra EMVO

EMVO har arbejdet på at håndtere de potentielle implikationer der måtte opstå som følge af Brexit. For mere se her

10.09.20

Orientering fra EMVO

EMVO har udviklet et kommunikations matrix med henblik på at strømline det interne workflow. For mere se her

24.04.20

Orientering fra EMVO

Udgående IP-adresser på HUB'en kan dynamisk ændres, når Microsoft fornyer vigtige hovedkomponenter inden for deres infrastruktur. Hverken EMVO eller SSR har nogen kontrol over denne aktivitet, der kan forekomme af flere årsager. For mere se her

24.04.20

Orientering fra EMVO

Med hesyn til den nylige fejl på HUB'en har EMVO planlagt at holde alle stakeholders informeret regelmæssigt om den investigeringsproces, som er sat i værk for at finde root cause. Læs den første rapport  her

15.04.20

Orientering fra EMVO

Tilbagetrækning af produkt koder har indflydelse på samtlige pakninger i de i HUB`en anførte markeder.  EMVO minder om, at når et batch tilbagetrækkes, er det en ikke reversibel handling. For mere se her

13.03.20

Orientering fra EMVO

EMVOs medarbejdere har tilladelse til at arbejde hjemmefra indtil videre. EMVO stiller support og service til rådighed som sædvanligt. Bemærk at de gængse kommunikationskanaler fortsat er til rådighed, EMVO Helpdesk: helpdesk@emvo-medicines.eu   - Telefon: +32 (0)2 657 00 08. Konsulter venligst de respektive NMVO´er for specifik information vedr. disse. 

09.03.20

Sikkerhedselementer på receptpligtige lægemidler til mennesker

EMVO har udgivet en ny udgave af  "hyppigt stillede spørgsmål og svar/FAQ" i relation til sikkerhedselementer på receptpligtige lægemidler til mennesker. For mere se her

06.03.20

Orientering fra EMVO

EMVO har udarbejdet et dokument med henblik på, at informere vedr. versionering og retrospektivt upload. Se mere her

02.03.20

Orientering fra EMVO

I forbindelse med EU Hub Release 1.7, er der ca. 3 uger til test i IQE miljøet. Den påberegnede start er: ultimo marts/primo april. Se mere her 

25.02.20

Orientering fra EMVO
EMVO informerer om den seneste opdatering af gebyr oversigten. Se mere her

20.01.20

Orientering fra EMVO

Medio april implementeres  version 1.7 af EU Hub´en og dermed vil 2016 skemaet på OBP´ers interface ikke længere supporteres. Hvis dette benyttes bør det opdateres mhp. fortsat at være forbundet til Hub´en. Se mere her

28.11.19

Nyhedsbrev fra EMVO

Som led i den kontinuerlige forbedring af EMVO Helpdesk, er supporten nu flyttet in-house. Bemærk venligst at pr 2. januar 2020 får EMVO Helpdesk nyt telefonnummer: +32 2 657 00 08. Indtil da, benyt venligst fortsat: +372 611 90 44. Se mere her   

26.11.19

Orientering fra EMVO

EMVO helpdesk har fået nyt nummer:  +32 2 657 00 08. Se mere her

21.11.19

Orientering fra EMVO

En del end user systemer er ikke konfigureret korrekt og vil derfor ikke være retvisende ifht. om der er indtastet manuelt eller maskinelt. Se mere her

05.11.19

Orientering fra EMVO

Opdatering: 1.6.02 af den europæiske HUB er successfuldt implementeret. Se mere her

31.10.19

Orientering fra EMVO

Pga. behovet for vedligehold - og fornyelse af SSL certifikatet vil der forekomme nedetid på EMVO gateway PROD i ca. 3 timer fredag d. 8. november. Nedetiden vil indtræffe fra kl. 17.00. For mere information se her 

17.10.19

Orientering fra EMVO

EMVOen er blevet informeret om, at et stort antal alarmer udløses på grund af ukorrekte handlinger ifht. at tilbagekalde batch. Jvf. foranordningen; tilbagekaldet af et batch skal reflekteres i EMVS. (HUB´en og de nationale systemer. Se mere her 

15.10.19

Orientering fra EMVO

Onboarding Partnere påmindes af EMVO´en om at uploade data vedr. multi market pakninger til samtlige markeder. Se mere her

27.09.19

Nyhedsbrev fra EMVO

Et nyt verifikationssystem er blevet succesfuldt implementeret i Letland. Der er næsten 40 millioner aktive pakninger i den lettiske pulje. Se mere her

26.09.19

Orientering fra EMVO

Med henblik på at reducere antallet af alarmer anbefaler EMVO, at grossister verificerer 1 pakning per batch (frigivet efter 9. februar 2019) ved modtagelse. For mere information, se her

05.09.19

Orientering fra EMVO

EMVO er bekendt med at Onboarding Partnere (OBP´er) investigerer alarmer, i form af verificering af "Unique Identifier (UI), med henblik på at klarlægge alarm årsagen. Se mere her.

10.09.19

Orientering fra EMVO

EMVO annoncerer at næste opdatering, og dermed nye funktionaliteter i den europæiske HUB, forventes frigivet i midten af oktober. Mere info her.

21.08.19

Orientering fra EMVO

I forlængelse af den seneste opgradering i de nationale systemer, vil Onboarding Partnere (OBP´er) modtage alarm beskrivelser i et nyt format. I løbet af uge 36 sendes det nye format ligeledes fra Finlands og Spaniens nationale systemer. For mere information se her.

19.07.19

Nyhedsbrev fra EMVO

Katriina Newton-Kolehmainen, kommunikations assistent i FimVO, deler indsigt fra Finland. Læs mere her.

15.07.19

Ny Q&A på sikkerhedsanordninger

Den europæiske kommision har publiceret en opdateret udgave af Q&As på sikkerhedsanordningerne. Se mere her.

12.07.19

Orientering fra EMVO

Der er foretaget opgraderinger i de nationale systemer for flere lande ,herunder Danmark. Det bevirker at EMVO´en opfordrer til, at producenter - gerne inden d. 25 juli -  foretager en IQE test med henblik på at sikre at der modtages "call-backs" fra systemet. For mere information se her.

05.07.19

Nyhedsbrev fra EMVO

Mitja Pierman, managing director i ZAPAZ, fortæller om hvorledes implementeringen er gået i Slovenien. Se mere her.

21.06.19

Nyhedsbrev fra EMVO

Claude Farrugia & Nadine Borg giver indblik i FMD implementeringen på Malta. Ydermere gør EMVO´en opmærksom på, at der er udsendt særskilt guidance vedrørende upload af Product Master Data til parallel importører, idet der er fundet ukorrekte uploads. Se mere nedenfor og her.

20.06.19

Orientering fra EMVO

EMVO leverer hermed vejledning i, hvordan man abonnerer på notifikationer fra nationale systemer via værktøjet: "European Medicines Verification System Information (EVI). Se mere her

19.06.19

Orientering fra EMVO

EMVO´en gør opmærksom på, at der er fundet fejl i parallelimportørers uploads af Product Master Data. MAH felterne skal referere til de ompakkede produkter og deres marked. Se mere her

07.06.19

Nyhedsbrev fra EMVO
I dette nyhedsbrev beretter Leonie Clarke, General Manager af MVO Irland, om erfaringerne med den irske implementering af FMD. Læs mere her.

24.05.19

Nyhedsbrev fra EMVO

I dette nyhedsbrev beretter Ricardo Valente, General Manager af MVO Portugal, om erfaringerne med den portugisiske implementering af FMD. Læs mere her.

10.05.19

Nyhedsbrev fra EMVO

I dette nyhedsbrev deler Kristina von Sydow, fra den svenske NMVO, erfaringer fra den svenske implementering af FMD. Læs mere her.

29.04.19

EMVO udgiver nyhedsbrev hver 14. dag.

Fra april måned vil EMVO udgive nyhedsbrev hver 14. dag med henblik på at give indblik i EMVO aktiviteter. Læs mere her.

08.04.19

Orientering fra EMVO

OBS på angivelse af udløbsdato i den europæiske hub såvel som på pakning. Alle producenter og parallelimportører bør være opmærksomme på, at udløbsdatoen på pakningens 2D Data Matrix kode skal være identisk med det der uploades til den europæiske hub. Læs mere her.

05.04.19

Orientering fra EMVO

EMVO tilråder samtlige producenter og parallelimportører til at kontakte den relevante NMVO i tilfælde af alarmer - også hvis de skyldes End-User software eller fejlkonfigurering af scannere. Læs mere her.

​Se mere på www.emvo-medicines.eu