DMVO / NYHEDER FRA EMVO

NYHEDER FRA EMVO

Læs seneste nyt fra EMVO

09.02.2023
EMVO markerer 4 årsdagen for EMVS
Det Europæiske system for verificering af lægemidler (EMVS), har 4 års jubilæum 9. februar 2023.
Sammen med alle NMVOer blev dette markeret. Læs meget mere om de sidste 4 års arbejde med FMD og udtalelser fra EMVOs General Manager Andreas Walther, og DMVOs direktør Tina Hou Marer her.


06.02.2023
EAMS "Go-Live"
EMVO lancerer EAMS, the European Alert Management System, og tilslutning er mulig for OBPer og NMVOer fra den 9. februar 2023 og fremefter.
Læs meget mere om det her.


22.12.22
Orientering fra EMVO
EMVO gør opmærksom på opdatering af OBP Divestiture & Acquisition (D&A) Guide - se mere her.


22.12.22
Orientering fra EMVO
EMVO udsender 2022 Jule advisering - se mere her.


07.04.22
Orientering fra EMVO
EMVO gør opmærksom på fornyelse af HUB-certifikater alarmslutpunkter. Læs mere her.


07.04.22

Orientering fra EMVO
EMVO gør opmærksom på opdatering af den udgående IP-adresse for traffikken fra HUB til OBP. Læs mere her.

21.03.22
Orientering fra EMVO
EMVO fejrer EMVS's tredje jubilæum d. 9. februar 2022. Læs mere her.

10.09.21
Orientering fra EMVO
EMVO gør opmærksom på, at det er obligatorisk at overholde TLS 1.2 eller højere med henblik på, at opretholde sikkerheden af EMVS. For mere se her.


10.09.21
Orientering fra EMVO
EMVO annoncerer, at der er tilvirket online træning vedr. kontraherede grossister. Se her for mere.

25.06.21
Orientering fra EMVO
EMVO monitorerer regelmæssigt sikkerheds infrastrukturen på EMVS mhp. at beskytte det imod sikkerhedsbrist. Der vil derfor være test på IQE miljøet på følgende datoer:

29. juni fra kl. 10:00 CEST til kl. 18:30 CEST
30. juni fra kl. 10:00 CEST til kl. 18:30 CEST
1. juli fra kl. 10:00 CEST til kl. 18:30 CEST

25.06.21
Orientering fra EMVO
EMVO orienterer vedr. guideline til alarmhåndtering. Læs mere her.

15.06.21
Orientering fra EMVO
EMVO orienterer om korrekt dekommisionering og korrekte transaktioner. Læs mere her.

01.06.21
Orientering fra EMVO
EMVO orienterer om den seneste opdatering af Hub´en: 1.9. Læs mere her.

05.05.21
Orientering fra EMVO
EMVO orienterer om alarmhåndteringssystemet; AMS. Læs mere her.

03.02.21
Orientering fra EMVO
EMVO opdaterer regelmæssigt en "Q &A" artikel vedrørende oftest stillede spørgsmål om Brexit. Se mere her.

03.02.21
Orientering fra EMVO
EMVO har udarbejdet en guide som beskriver, hvordan Covid-19 vacciner håndteres i de nationale systemer. Se mere her.

03.02.21
Orientering fra EMVO
EMVO har udarbejdet et dokument som beskriver, hvordan "Intermarket Transactions" skal investigeres. For mere, se her.

10.11.20
Orientering fra EMVO
EMVO har arbejdet på at håndtere de potentielle implikationer der måtte opstå som følge af Brexit. For mere se her.

10.09.20
Orientering fra EMVO
EMVO har udviklet et kommunikations matrix med henblik på at strømline det interne workflow. For mere se her.

24.04.20
Orientering fra EMVO
Udgående IP-adresser på HUB'en kan dynamisk ændres, når Microsoft fornyer vigtige hovedkomponenter inden for deres infrastruktur. Hverken EMVO eller SSR har nogen kontrol over denne aktivitet, der kan forekomme af flere årsager. For mere se her.

24.04.20
Orientering fra EMVO
Med hesyn til den nylige fejl på HUB'en har EMVO planlagt at holde alle stakeholders informeret regelmæssigt om den investigeringsproces, som er sat i værk for at finde root cause. Læs den første rapport her.

15.04.20
Orientering fra EMVO
Tilbagetrækning af produkt koder har indflydelse på samtlige pakninger i de i HUB`en anførte markeder.  EMVO minder om, at når et batch tilbagetrækkes, er det en ikke reversibel handling. For mere se her.

13.03.20
Orientering fra EMVO
EMVOs medarbejdere har tilladelse til at arbejde hjemmefra indtil videre. EMVO stiller support og service til rådighed som sædvanligt. Bemærk at de gængse kommunikationskanaler fortsat er til rådighed, EMVO Helpdesk: helpdesk@emvo-medicines.eu   - Telefon: +32 (0)2 657 00 08. Konsulter venligst de respektive NMVO´er for specifik information vedr. disse. 

09.03.20
Sikkerhedselementer på receptpligtige lægemidler til mennesker
EMVO har udgivet en ny udgave af  "hyppigt stillede spørgsmål og svar/FAQ" i relation til sikkerhedselementer på receptpligtige lægemidler til mennesker. For mere se her.

06.03.20
Orientering fra EMVO
EMVO har udarbejdet et dokument med henblik på, at informere vedr. versionering og retrospektivt upload. Se mere her.

02.03.20
Orientering fra EMVO
I forbindelse med EU Hub Release 1.7, er der ca. 3 uger til test i IQE miljøet. Den påberegnede start er: ultimo marts/primo april. Se mere her.

25.02.20
Orientering fra EMVO
EMVO informerer om den seneste opdatering af gebyr oversigten. Se mere her.

20.01.20
Orientering fra EMVO
Medio april implementeres  version 1.7 af EU Hub´en og dermed vil 2016 skemaet på OBP´ers interface ikke længere supporteres. Hvis dette benyttes bør det opdateres mhp. fortsat at være forbundet til Hub´en. Se mere her.

28.11.19
Nyhedsbrev fra EMVO
Som led i den kontinuerlige forbedring af EMVO Helpdesk, er supporten nu flyttet in-house. Bemærk venligst at pr 2. januar 2020 får EMVO Helpdesk nyt telefonnummer: +32 2 657 00 08. Indtil da, benyt venligst fortsat: +372 611 90 44. Se mere her.

26.11.19
Orientering fra EMVO
EMVO helpdesk har fået nyt nummer:  +32 2 657 00 08. Se mere her.

21.11.19
Orientering fra EMVO
En del end user systemer er ikke konfigureret korrekt og vil derfor ikke være retvisende ifht. om der er indtastet manuelt eller maskinelt. Se mere her.

05.11.19
Orientering fra EMVO
Opdatering: 1.6.02 af den europæiske HUB er successfuldt implementeret. Se mere her.

31.10.19
Orientering fra EMVO
Pga. behovet for vedligehold - og fornyelse af SSL certifikatet vil der forekomme nedetid på EMVO gateway PROD i ca. 3 timer fredag d. 8. november. Nedetiden vil indtræffe fra kl. 17.00. For mere information se her.

17.10.19
Orientering fra EMVO
EMVOen er blevet informeret om, at et stort antal alarmer udløses på grund af ukorrekte handlinger ifht. at tilbagekalde batch. Jvf. foranordningen; tilbagekaldet af et batch skal reflekteres i EMVS. (HUB´en og de nationale systemer. Se mere her.

15.10.19
Orientering fra EMVO
Onboarding Partnere påmindes af EMVO´en om at uploade data vedr. multi market pakninger til samtlige markeder. Se mere her.

27.09.19
Nyhedsbrev fra EMVO
Et nyt verifikationssystem er blevet succesfuldt implementeret i Letland. Der er næsten 40 millioner aktive pakninger i den lettiske pulje. Se mere her.

26.09.19
Orientering fra EMVO
Med henblik på at reducere antallet af alarmer anbefaler EMVO, at grossister verificerer 1 pakning per batch (frigivet efter 9. februar 2019) ved modtagelse. For mere information, se her.

05.09.19
Orientering fra EMVO
EMVO er bekendt med at Onboarding Partnere (OBP´er) investigerer alarmer, i form af verificering af "Unique Identifier (UI), med henblik på at klarlægge alarm årsagen. Se mere her.

10.09.19
Orientering fra EMVO
EMVO annoncerer at næste opdatering, og dermed nye funktionaliteter i den europæiske HUB, forventes frigivet i midten af oktober. Mere info her.

21.08.19
Orientering fra EMVO
I forlængelse af den seneste opgradering i de nationale systemer, vil Onboarding Partnere (OBP´er) modtage alarm beskrivelser i et nyt format. I løbet af uge 36 sendes det nye format ligeledes fra Finlands og Spaniens nationale systemer. For mere information se her.

19.07.19
Nyhedsbrev fra EMVO
Katriina Newton-Kolehmainen, kommunikations assistent i FimVO, deler indsigt fra Finland. Læs mere her.

15.07.19
Ny Q&A på sikkerhedsanordninger
Den europæiske kommision har publiceret en opdateret udgave af Q&As på sikkerhedsanordningerne. Se mere her.

12.07.19
Orientering fra EMVO
Der er foretaget opgraderinger i de nationale systemer for flere lande ,herunder Danmark. Det bevirker at EMVO´en opfordrer til, at producenter - gerne inden d. 25 juli -  foretager en IQE test med henblik på at sikre at der modtages "call-backs" fra systemet. For mere information se her.

05.07.19
Nyhedsbrev fra EMVO
Mitja Pierman, managing director i ZAPAZ, fortæller om hvorledes implementeringen er gået i Slovenien. Se mere her.

21.06.19
Nyhedsbrev fra EMVO
Claude Farrugia & Nadine Borg giver indblik i FMD implementeringen på Malta. Ydermere gør EMVO´en opmærksom på, at der er udsendt særskilt guidance vedrørende upload af Product Master Data til parallel importører, idet der er fundet ukorrekte uploads. Se mere nedenfor og her.

20.06.19
Orientering fra EMVO
EMVO leverer hermed vejledning i, hvordan man abonnerer på notifikationer fra nationale systemer via værktøjet: "European Medicines Verification System Information (EVI). Se mere her.

19.06.19
Orientering fra EMVO
EMVO´en gør opmærksom på, at der er fundet fejl i parallelimportørers uploads af Product Master Data. MAH felterne skal referere til de ompakkede produkter og deres marked. Se mere her.

07.06.19
Nyhedsbrev fra EMVO
I dette nyhedsbrev beretter Leonie Clarke, General Manager af MVO Irland, om erfaringerne med den irske implementering af FMD. Læs mere her.

24.05.19
Nyhedsbrev fra EMVO
I dette nyhedsbrev beretter Ricardo Valente, General Manager af MVO Portugal, om erfaringerne med den portugisiske implementering af FMD. Læs mere her.

10.05.19
Nyhedsbrev fra EMVO
I dette nyhedsbrev deler Kristina von Sydow, fra den svenske NMVO, erfaringer fra den svenske implementering af FMD. Læs mere her.

29.04.19
EMVO udgiver nyhedsbrev hver 14. dag
Fra april måned vil EMVO udgive nyhedsbrev hver 14. dag med henblik på at give indblik i EMVO aktiviteter. Læs mere her.

08.04.19
Orientering fra EMVO
OBS på angivelse af udløbsdato i den europæiske hub såvel som på pakning. Alle producenter og parallelimportører bør være opmærksomme på, at udløbsdatoen på pakningens 2D Data Matrix kode skal være identisk med det der uploades til den europæiske hub. Læs mere her.

05.04.19
Orientering fra EMVO
EMVO tilråder samtlige producenter og parallelimportører til at kontakte den relevante NMVO i tilfælde af alarmer - også hvis de skyldes End-User software eller fejlkonfigurering af scannere. Læs mere her.

​Se mere på www.emvo-medicines.eu