DMVO / Patientsikkerhed

Patientsikkerhed

Dansk Medicin Verifikation Organisation (DMVO) blev stiftet den 21. november 2016. Det er et anpartsselskab, hvis formål er at etablere, administrere og drive et nationalt datalagringssystem, i overensstemmelse med EU-lovgivningens krav herom.

EUs direktiv om falske lægemidler (2011/62/EU) stiller således som udgangspunkt krav om, at alle receptpligtige lægemidler får samme sikkerhedsanordninger i form af forseglede pakninger og pakningsspecifikke 2D-stregkoder. Dette gør det muligt for grossister og apotekere at kontrollere lægemidlets ægthed. Håndkøbslægemidler vil også kunne blive omfattet af ordningen, men er det ikke i første omgang.

Formålet med direktivet er at forbedre patientsikkerheden ved at undgå, at der kommer forfalskede lægemidler ind i den legale distributionskæde.

>>Hver enkelt pakkes ægthed skal kontrolleres, inden den udleveres til patienten.<<

Verifikationssystemet skal senest være taget i brug 36 måneder efter, at de delegerede retsakter fra EU kommissionen er offentliggjorte, hvilket de blev den 9. februar 2016. Det europæiske verifikationssytem blev således taget i brug den 9. februar 2019.

Udover at forbedre patientsikkerheden, vil det nye verifikationssystem, også føre til bedre kontrol med udløbsdato, bedre bivirkningsovervågning og bedre lagerstyringsprocesser.