DMVO / OM DMVO

Patientsikkerhed i fokus

OM DMVO

Dansk Medicin Verifikation Organisation (DMVO) blev stiftet den 21. november 2016. Det er et anpartsselskab, hvis formål er at etablere, administrere og drive et nationalt datalagringssystem, i overensstemmelse med EU-lovgivningens krav herom.

DMVO er således sat i verden for at implementere et EU-direktiv i Danmark vha. et it-system, som skal afsløre forfalskede lægemidler. Alle receptpligtige pakker medicin skal have en 2D-stregkode, som checkes ind i en stor europæisk database af producenten (eller parallelimportøren), inden den markedsføres i Europa. Når pakningen skal udleveres til patienter på de danske apoteker og sygehuse, skal den checkes ud af systemet igen.

>>Patienter skal sikres endnu bedre mod forfalskninger af receptpligtige lægemidler.<<

DMVOs øverste ledelse udgøres af bestyrelsen - som består af seks medlemmer udpeget af

  • Lægemiddelindustriforeningen
  • Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler
  • Foreningen for Parallelimportører af Medicin og Parallelimportørforeningen af Lægemidler i fællesskab ét medlem
  • Danmarks Apotekerforening
  • Megros
  • Amgros

Bestyrelsen skal sikre, at selskabet opererer i overensstemmelse med EU-direktivet, relevant national og international lovgivning og selskabets vedtægter. Bestyrelsens opgaver i forbindelse med selskabets arbejde, strategier og mål omfatter ifølge vedtægterne bl.a. at uddelegere den daglige ledelse til en direktør/sekretariatsleder, og det er i bestyrelsen derfor besluttet at nedsætte et lille sekretariat bestående af tre fuldtidsansatte. DMVO’s sekretariat skal lede projektet, forestå involvering af myndigheder og interessenter, varetage økonomi etc.

Selve it-projektet forestås af en ekstern leverandør i dialog med apotekernes it-leverandører, som skal sætte alt udstyr op på apotekerne over hele landet. Der bliver et centralt interface (API) for Danmark, som alle apoteker/sygehuse skal forbinde sig til. Direktivet træder i kraft 9. februar 2019, hvor systemet skal fungere.

DMVO er påbegyndt implementeringen af verifikationssystemet. Implementeringen består af 2 faser, en pilotfase og en ramp-up fase. Piloten blev igangsat den 16. april 2018 og består af et lille antal producenter og parallelimportører som uploader deres pakninger til den europæiske hub, de to største grossister af lægemidler i DK, Tjellesen Max Jenne og Nomeco, en apoteks IT leverandør samt af 6 apoteker på henholdsvis Sjælland og Fyn. Første del af pilot-fasen forventes afsluttet primo september 2018, hvorefter DMVO vil publicere de erfaringer man gør sig her på hjemmesiden.

DMVO har til huse i tilknytning til Lif-koncernens domicil på Lersø Parkallé 101 i København.

 

5/5/2017