DMVO / OM DMVO

Patientsikkerhed i fokus

OM DMVO

Dansk Medicin Verifikation Organisation (DMVO) blev stiftet den 21. november 2016. Det er et anpartsselskab med det formål at etablere, administrere og drive et nationalt datalagringssystem, i overensstemmelse med EU-lovgivningens krav herom.

DMVO er således sat i verden for at implementere et EU-direktiv i Danmark vha. et it-system, som skal afsløre forfalskede lægemidler. Alle receptpligtige pakker medicin skal have en 2D-stregkode, som checkes ind i en stor europæisk database af producenten (eller parallelimportøren), inden den markedsføres i Europa. Når pakningen skal udleveres til patienter på de danske apoteker og sygehuse, skal den checkes ud af systemet igen.

>>Patienter skal sikres endnu bedre mod forfalskninger af receptpligtige lægemidler.<<

DMVOs øverste ledelse udgøres af bestyrelsen - som består af seks medlemmer udpeget af

  • Lægemiddelindustriforeningen
  • Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler
  • FPM - Foreningen for  Parallelimportører af Medicin
  • Danmarks Apotekerforening
  • Megros
  • Amgros

Bestyrelsen skal sikre, at selskabet opererer i overensstemmelse med EU-direktivet, relevant national og international lovgivning og selskabets vedtægter. Bestyrelsens opgaver i forbindelse med selskabets arbejde, strategier og mål omfatter ifølge vedtægterne bl.a. at uddelegere den daglige ledelse til en direktør/sekretariatsleder, og det er i bestyrelsen derfor besluttet at nedsætte et lille sekretariat bestående af fire fuldtidsansatte. DMVO’s sekretariat skal sikre implementering og efterfølgende drift og vedligeholdelse af it-systemet, forestå involvering af myndigheder og interessenter, varetage økonomi etc.

DMVO gennemførte i perioden april til december 2018 en pilot, hvorefter samtlige slutbrugere blev koblet til systemet i forbindelse med ramp-up fasen. Pilotfasen bestod af et begrænset antal producenter og parallelimportører, hvis serialiserede lægemidler blev uploaded til det europæiske verifikationssystem via hub´en.

Piloten gav værdifulde erfaringer,  som senere blev anvendt i forbindelse med ramp-up fasen og som herefter dannede grundlag for opstart af driftsfasen pr. 9. februar  2019, hvor direktivet trådte i kraft. Erfaringer fra pilot-fasen kan findes her.

DMVO har til huse i tilknytning til Lif-koncernens domicil på Lersø Parkallé 101 i København.

 

5/5/2017