DMVO / Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Her kan du læse seneste nyheder fra DMVO


06.12.2021
I denne måned vil Mitja Pirman, General Manager af ZAPAS, den slovenske medicin verifikation organisation, give indsigt i deres erfaringer med FMD.”Den 9. februar 2022 kan vi fejre den tredje fødselsdag for direktivet: European Falsified Medicines Directive. I begyndelsen var EMVS landskabet temmelig alsidigt og nogle interessenter var bedre forberedte end andre.

05.11.2021
I denne måned vil, Ricardo Valente, General Manager af MVO Portugal den portugisiske medicin verifikation organisation, give indsigt i deres erfaringer med FMD.”Det Europæiske medicin verifikation system (EMVS) er et hidtil uset skridt i retning af at forhindre forfalsket medicin i, at komme ind i den legale forsyningskæde. EMVS sikrer patientsikkerheden for 460 millioner mennesker i Europa.

07.10.2021
I denne måned vil Inese Erdmane, betyrelsesmedlem af: LZVO, den lettiske medicin verifikation organisation give indsigt i deres erfaringer med FMD."Letland er et forholdsvist lille land, hvilket nogle gange er en ulempe og andre gange en fordel. I forhold til at implementere FMD, var det lille lettiske marked en fordel og vi kunne introducere medicin verifikationssystemet uden transitionsperiode. Dette bevirkede, at systemet i Letland var fuldt implementeret d. 9. februar 2019 og at det dermed leverede patientsikkerhed til 2 millioner indbyggere fra første dag.

09.09.2021

08.07.2021
02.06.2021

06.05.2021

26.03 2021

26.02.2021
I dette nyhedsbrev vil Kai Mjaanes, CEO: ”NOMVEC”, give indblik i stabiliseringen af FMD i Norge. - ”Den gennemsnitlige alarm rate var i sidste halvdel af 2020 kun 0,09%.Det kan lyde som en lille procentandel, men Norge har 60 millioner dispenseringer om året. Med andre ord udgør 0,1 %, 60 tusinde alarmer om året..."

01.02.2021

04.01.2021

09.11.2020

12.10.2020

01.09.2020

25.06.2020
DMVO oplever mange falske alarmer, forårsaget af pakninger der er frigivet til markedet forud for 09.02.2019 og dermed ikke er FMD underlagt.DMVO vil gerne endnu engang opfordre til, at der foretages retrospektive uploads til den europæiske HUB af batches der er frigivet før FMD, idet det vil lette investigerings arbejdet.

29.05.2020
Der er i uge 20 kommet 63 produkter med 2´er markering i taksten/datafilen. En 2’markering i taksten betyder, at der ikke længere findes pakninger på markedet af denne produkt-type frigjort før Direktivet om forfalsket medicin trådte i kraft, hvorfor en alarm skal investigeres og pakning tilbageholdes så længe denne investigering pågår.

28.04.2020
Den modtagne feedback fra stakeholdere og samarbejdspartnere i forbindelse med kundetilfredshedsundersøgelsen har været værdifuldt og har givet DMVO en bedre indsigt i, hvad der er behov for og hvad vi kan blive bedre til.


27.0
3.2020

DMVO fortsætter arbejdet med investigering og nedbringelse af alarmer, og vil gerne understrege vigtigheden af at fortsætte med verificeringen af receptpligtige lægemidler under COVID-19 pandemien. Dette understøttes af Kommissionen, som udtrykker bekymring over det stigende antal af tilbud online for falske produkter til behandling af COVID-19. Gennem fortsat verificering forud for udlevering af et lægemiddel til patienten, sikres det, at de forfalskede lægemidler holdes ude af den legale forsyningskæde.

28.02.2020
I 2020 vil DMVO fokusere intensivt på at nedbringe antallet af alarmer. Dette for at minimere de ressourcer, som benyttes i hele forsyningskæden til at investigere alarmer. Det være sig alarmer som udløses på grund af tekniske fejl - såvel som af proceduremæssige årsager.

28.01.2020
Caps Lock kan udløse skannerfejl. Skannere med tilkobling til et tastatur kan misvisende og uforsætligt udløse alarmer, hvis ”CAPS LOCK” er slået til.

11.12.2019
Registrerings- og årligt gebyr til DMVO 2020.

06.11.2019
Opgradering af Dansk Medicin Verifikation System (DMVS).

27.09.2019
Alarm notifikation i nyt format for Onboarding Partner (OBP).

30.08.2019
Erfaringsopsamling efter FMD direktivets ikrafttræden.

08.07.2019
Apotekerne er i gang med at teste interface på de nye robotter.

06.06.2019
FMD systemet har stadfæftet sin berettigelse.

01.05.2019
Verifikationssystemet har nu været i brug i godt 2,5 måned.

​26.02.2019
I forlængelse af lancering af direktivet om falske lægemidler (2011/62/EU) d. 9.2.2019 vil DMVO gerne dele indblik i, hvordan det er gået først og fremmest i Danmark.