DMVO / Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Her kan du læse seneste nyheder fra DMVO

26.02.2021
I dette nyhedsbrev vil Kai Mjaanes, CEO: ”NOMVEC”, give indblik i stabiliseringen af FMD i Norge. - ”Den gennemsnitlige alarm rate var i sidste halvdel af 2020 kun 0,09%.Det kan lyde som en lille procentandel, men Norge har 60 millioner dispenseringer om året. Med andre ord udgør 0,1 %, 60 tusinde alarmer om året..."

01.02.2021

04.01.2021

09.11.20

12.10.20

01.09.20

25.06.20
DMVO oplever mange falske alarmer, forårsaget af pakninger der er frigivet til markedet forud for 09.02.2019 og dermed ikke er FMD underlagt.DMVO vil gerne endnu engang opfordre til, at der foretages retrospektive uploads til den europæiske HUB af batches der er frigivet før FMD, idet det vil lette investigerings arbejdet.

29.05.20
Der er i uge 20 kommet 63 produkter med 2´er markering i taksten/datafilen. En 2’markering i taksten betyder, at der ikke længere findes pakninger på markedet af denne produkt-type frigjort før Direktivet om forfalsket medicin trådte i kraft, hvorfor en alarm skal investigeres og pakning tilbageholdes så længe denne investigering pågår.

28.04.20
Den modtagne feedback fra stakeholdere og samarbejdspartnere i forbindelse med kundetilfredshedsundersøgelsen har været værdifuldt og har givet DMVO en bedre indsigt i, hvad der er behov for og hvad vi kan blive bedre til.


27.0
3.20

DMVO fortsætter arbejdet med investigering og nedbringelse af alarmer, og vil gerne understrege vigtigheden af at fortsætte med verificeringen af receptpligtige lægemidler under COVID-19 pandemien. Dette understøttes af Kommissionen, som udtrykker bekymring over det stigende antal af tilbud online for falske produkter til behandling af COVID-19. Gennem fortsat verificering forud for udlevering af et lægemiddel til patienten, sikres det, at de forfalskede lægemidler holdes ude af den legale forsyningskæde.

28.02.20
I 2020 vil DMVO fokusere intensivt på at nedbringe antallet af alarmer. Dette for at minimere de ressourcer, som benyttes i hele forsyningskæden til at investigere alarmer. Det være sig alarmer som udløses på grund af tekniske fejl - såvel som af proceduremæssige årsager.

28.01.20
Caps Lock kan udløse skannerfejl. Skannere med tilkobling til et tastatur kan misvisende og uforsætligt udløse alarmer, hvis ”CAPS LOCK” er slået til.

11.12.19
Registrerings- og årligt gebyr til DMVO 2020.

06.11.19
Opgradering af Dansk Medicin Verifikation System (DMVS).

27.09.19
Alarm notifikation i nyt format for Onboarding Partner (OBP).

30.08.19
Erfaringsopsamling efter FMD direktivets ikrafttræden.

08.07.19
Apotekerne er i gang med at teste interface på de nye robotter.

06.06.19
FMD systemet har stadfæftet sin berettigelse.

01.05.19
Verifikationssystemet har nu været i brug i godt 2,5 måned.

​26.02.19
I forlængelse af lancering af direktivet om falske lægemidler (2011/62/EU) d. 9.2.2019 vil DMVO gerne dele indblik i, hvordan det er gået først og fremmest i Danmark.