DMVO / NYHEDER FRA DMVO

NYHEDER FRA DMVO

Læs seneste nyt fra DMVO og kommende events

14.08.2020
Oversigt over de grundlæggende root causes til alarmer
DMVO har udarbejdet en oversigt med de typiske årsager til alarmer, som kan være behjælpelig til hurtig alarm investigering. Læs mere her

20.04.2020
DMVO virtuelle møder
DMVO har planlagt en række online møder, som du inviteres til at deltage i. Formålet med møderne er at holde DMVO's stakeholders informeret om nye opdateringer på DMVS - verifikationssystemet, procedurer omkring alarmer samt håndtering af alarmer m.m. Møderne vil blive afholdt over de næstkommende måneder og spænder over flere emner. Læs mere her

25.03.2020
DMVOs alarm håndteringsprocedure for Markedsføringsindehavere
DMVO gør hermed opmærksom på DMVOs alarmhåndteringsprocedure for Markedsføringsindehavere - MAH, som findes her

16.03.2020
Servicemeddelelse: 
DMVOs tilgængelighed i forbindelse med Covid-19 pandemien
DMVO kan som normalt træffes på henholdsvis telefon +45 39 27 60 60 og mail: info@dmvo.dk. Bemandingen er uændret om end der er truffet de fornødne foranstaltninger med behørig afstand for at sikre vore medarbejdere. 

12.02.2020
1 års fødselsdag
DMVO vil gerne benytte lejligheden til endnu engang at takke jer for den fantastiske indsats og samarbejdet der har resulteret i, at 28 lande og mere end 2500 MAH´er, 1000000 grossister, apoteker og hospitaler er linket sammen over Europa i EMVS. I Danmark er samtlige stakeholdere 'onboarded' og der er ikke fundet forfalsket medicin. Det er en bemærkelsesværdig bedrift, som er lykkedes pga. samarbejdsvillighed med patient sikkerhed for øje. 


28.01.2020

Robotter
Sidste år skrev DMVO om opdateringen af robotter hos apotekerne.
Den seneste status er, at de fleste robotter er blevet opdateret med det nye interface. Der er kun få robotter, som udestår og det skyldes fejl fra leverandørenes side. DMVO opfordrer producenter til at bibeholde den Lineær stregkode på pakningen, så der på pakken både er en 2D datamatrix samt en lineær stregkode indtil samtlige robotter er opdaterede. DMVO informerer nærmere herom.

07.01.2020
Alarm investigering
Med henblik på, at øge DMVO´s alarm investigerings muligheder, opfordrer DMVO til, at der tages billeder af produktets 2D Datamatrix stregkode ved udløsning af alarmer. Derved vil udredningsarbejdet lettes betydeligt og DMVO vil med dette billede kunne rådføre OBP´er i relation til datakvaliteten af de pågældende pakninger.  Billederne sendes til info@dmvo.dk, hvorefter DMVO udreder.
På forhånd tak for hjælpen.

20.12.2019
Julehilsen fra DMVO 
Om lidt er det jul, og det er tid til en velfortjent pause samt refleksion på året, der er gået.
2019 har i sandheden været et spændende år for DMVO. Meget er nået, men vigtigst af alt, så er levering af lægemidler til patienter i EU fortsat med patientsikkerhed som højeste prioritet. 
Dette er lykkedes gennem forbilledligt samarbejde mellem alle involverede parter i den legale forsyningskæde og myndighed, og ved støtte og tro på hinanden.
DMVO sender en stor tak til alle involverede parter, og ønsker samtidig dig og din familie en glædelig jul samt et godt nytår.


28.11.2019

Årlig gebyr til DMVO for 2020

Årligt MAH gebyr til DMVO er for 2020 fastsat til EUR 7.800,00 pr. MAH. Gebyret faktureres 16. december med forfald netto 30 dage, og er gældende for kalenderåret 2020.


28.11.2019

Registreringsgebyr til DMVO for 2020

Registreringsgebyr for 2020 udgør EUR 20.000,00 pr. MAH. Gebyret faktureres umiddelbart efter indgåelse af kontrakt med forfald netto 30 dage.


02.10.2019

Markant stigning af 'Expiry Date Mismatch'

Primo sidste uge (39) oplevede DMVO en markant stigning af alarmtypen ’Expiry Date Mismatch’ udløst af en enkelt lokation i DK. DMVO har sidenhen været i tæt dialog med lokationen med henblik på at finde årsag og løsning til problemstillingen. Fejlen er identificeret og en permanent løsning vil blive implementeret i lokationens IT system ultimo næste uge (40). I den mellemliggende periode vil en midlertidig løsning blive implementeret, med effekt fra i morgen, torsdag den 3. oktober, som indebærer, at lokationen vil gøre brug af et såkaldt ”stand alone” system til verificering.
DMVO beklager den ulejlighed dette måtte have påført MAH’er/OBP’er.

 

27.09.2019

2D stregkoder og apotekernes robotter opdatering

For nuværende udestår opdatering af robotter på 2/3 af de apoteker med robotteknologi. Det forventes at samtlige robotter på apoteker er opdateret ved udgangen af 2019. Frem til da, opfordres producenter til at bibeholde den Lineær stregkode på pakningen, så der på pakken både er en 2D datamatrix samt en lineær stregkode. 


12.04.2019

2D stregkoder og apotekernes robotter

På vegne af Danmarks Apotekerforening viderebringer vi hermed skrivelse omkring 2D stregkoder og apotekernes robotter. Skulle der være nogle spørgsmål, anmodes I om at tage direkte kontakt til Danmarks Apotekerforening. Læs dokumentet her.


12.04.2019

Følg DMVO på LinkedIn

DMVO poster jævnligt nyheder på LinkedIn, for hurtig opdatering af DMVO nyheder kan du følge med her.


Præsentation fra informationsmødet den 18. januar 2019
Den 18. januar 2019 afholdt DMVO informationsmøde. Du finder præsentationen fra DMVO mødet her og lægemiddelstyrelsens præsentation: sikkerhedselementer – håndtering af alarm her.

03.01
.2019
Hjælpevideo til registrering af Apotekere
DMVO har udarbejdet en video til Apotekerne. Her har du mulighed for at følge processen til registrering af jeres forbindelse til verifikationssystemet. Linket findes under Q & A, Oplysninger til apotek.

20.12.2018
Årligt gebyr til DMVO
Det årlige gebyr for MAH’er til DMVO er fastsat til EURO 8.500,00 pr. MAH og skal betales første gang den 1. marts 2019. Gebyret er inklusiv de prisstigninger, EMVO har varslet for de enkelte NMVO’er.

20.12.2018
Præsentation fra informationsmødet den 14. december 2018
Den 14. december 2018 afholdt DMVO informationsmøde. Du finder præsentationen fra mødet her.

20.11.2018
Præsentation fra informationsmødet den 16. november 2018
Den 16. november 2018 afholdt DMVO informationsmøde. Du finder præsentationen fra mødet her.

29.10.2018
Informationsmøder i DMVO regi frem til 9. februar 2019
Er din virksomhed klar til at EU direktivet om falske lægemidler (2011/62/EU) træder i kraft den 9. februar 2019?
Nedtælling til direktivets ikrafttræden er godt i gang, og med præcis 102 dage tilbage pr. d.d., vil DMVO gerne sikre, at alle har adgang til seneste nyt i forbindelse med implementeringen af direktivet her i DK.
Derfor inviterer vi til 3 fredags godmorgen møder her på Lersø Parkalle 101 i København fra kl. 8.00 – 9.55. Vi byder på en kop kaffe og en croissant samt information om seneste nyt. Lægemiddelstyrelsen vil være tilstede ved alle møder, og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål til såvel Lægemiddelstyrelsen som DMVO. Tonen vil være uformel, så mød op og stil de spørgsmål, som kan medvirke til, at netop jeres virksomhed bliver klar til 9. februar 2019.

Mødedatoer er:

Fredag den 16. November 2018
Fredag den 14. December 2018
Fredag den 18. Januar 2019
Der er begrænset antal pladser, det er ’først til mølle’ princippet og tilmelding kan ske til Lars Martinussen på e-mail lma@dmvo.dk.
Ved mødet den 16. november vil DMVO give en tilbagemelding på de erfaringer alle pilotdeltagere har gjort sig i løbet af pilot-forløbet fra April 2018 og frem til nu.

02.10.2018
Registrering af de nye GTINs hos grossister frem til ’go live’ 9. februar 2019
Megros har udarbejdet retningslinjer for, hvordan registrering af de nye GTIN’s frem til ’go live’ 9. februar 2019 skal gøres. Læs brevet fra Megros her.
Regneark som der refereres til i brevet, og som bedes udfyldt, kan rekvireres ved at skrive til stregkoder@tmj.dk eller barcode@nomeco.dk
Eventuelle spørgsmål rettes direkte til Nomeco barcode@nomeco.dk eller TMJ – stregkoder@tmj.dk
Workshop for grossister, apoteker og 3PL til DMVO den 25. september 2018
Tirsdag den 25. september afholder DMVO en IT workshop for grossister/3PL, som skal kunne koble op til det nationale verifikationssystem i henhold til EU direktivet om falske lægemidler (2011/62/EU). Workshoppen er for IT kyndige.
Læs agenda og invitation her
Tilmelding skal ske til lma@dmvo.dk med angivelse af deltagers navn, rolle, virksomhed samt begrundelse for behovet for at kunne koble op til DMVS.
Derudover skal hver deltagende virksomhed udfylde og underskrive en Non Disclosure Agreement (NDA), som skal sendes til DMVOs Blueprint Provider, Solidsoft Reply. Send NDA til dmvo.support@reply.eu med kopi til Lars Martinussen lma@dmvo.dk senest 2 hverdage før workshoppens afholdelse.  
Find Non Disclosure Agreement her
Tilmeldingsfrist til IT workshoppen er 18. september 2018.

11.07.2018
Indgå aftale med DMVO indenfor 2. wave
For MAH’er som ønsker at indgå aftale med DMVO indenfor 2. wave, skal vi gøre opmærksom på at deadline for upload af udfyldt kontrakt til DMVOs kontraktsystem er 15. september 2018. For yderligere information, se Onboarding DMVO & EMVO.

22.06.2018
Medicinalvirksomheders forpligtelser i forbindelse med FMD
DMVO afholdt den 19. juni 2018 et arrangement om medicinalvirksomheders forpligtelser
Præsentationer fra mødet kan læses nedenfor.
Velkomst ved Martin Jordt Andersen, Forretningsdirektør, DLI MI
Introduktion til det nationale datalagringssystem for receptpligtige lægemidler ved Tina Hou Marer, Programdirektør, DMVO
Lægemiddelstyrelsens input til emnet ved Sanne Have, Specialkonsulent, Lægemiddelstyrelsen
Grossistens perspektiv ved Preben Nielsen, IT Direktør, Nomeco og Marianne Heger, Project Manager, Nomeco
Hvilke forpligtelser har de forskellige aktører ved Mikkel Møller Rasmussen, Chefkonsulent, Lif

14.06.2018
Workshop for grossister, apoteker og 3PL til DMVO
Tirsdag den 26 juni 2018 afholder DMVO en IT workshop for grossister/3PL’er som i henhold til direktivet er forpligtiget til at koble op til DMVS systemet. For yderligere information vedr. workshoppen, se under EVENT
Tilmeldingsfristen er 21. juni 2018.

04.05.2018
Invitation - Gratis arrangement om medicinalvirksomheders forpligtelser 
Tirsdag d. 19. juni 2018 Kl. 14.00 – 16.30 afholder DMVO et gratis arrangement for virksomheder, der ønsker at kende de nye regler, som træder i kraft d. 9 februar 2019.
I kampen mod forfalsket medicin implementeres et nationalt datalagringssystem for receptpligtige lægemidler.
Få kendskab til følgende:

  • Hvilken betydning vil en opbygning af et nationalt datalagringssystem for receptpligtige lægemidler have for de danske medicinalvirksomheder? 
  • Hvilke forpligtelse har de forskellige aktører og hvordan håndteres de nye udfordringer?
  • Hvad er Lægemiddelstyrelsen strategi?
  • Hvordan finder virksomheder relevante oplysninger på nettet?
  • Hvad er grossistens perspektiv?
Se program
Tilmeld dig her

Piloten er officielt sat i gang. Det indebærer at første fase af implementeringen af verifikationssystemet i DK er påbegyndt. Piloten består af et begrænset antal stakeholdere indenfor den legale distributionskæde og omfatter 5 producenter og parallelimportører, 1 IT leverandør, 6 apoteker og 2 grossister. Piloten forventer at kunne dele ud af sine erfaringer i løbet af september 2018. 

11.04.2018
Godkendelse af verifikationssystemet
DMVO har pr. d.d. som et af de første lande fået godkendt verifikationssystemet til produktionsmiljøet og vil fra d.d. være koblet op til den europæiske hub, EMVS. Det indebærer at man som producent og parallelimportør kan påbegynde upload af sine data til det danske marked. Se officiel annoncering her

10.04.2018
Godkendelse fra EMVO (European Medicines Verification Organisation)
DMVO har den 10. april modtaget formel godkendelse fra EMVO (European Medicines Verification Organisation) om at det danske medicin verifikationssystem må kobles til produktionsmiljøet. Det er en vigtig milepæl, som indebærer at DMVO fra på mandag kan påbegynde Pilot, og dermed implementeringen af IT systemet til understøttelse af EU direktivet om falske lægemidler (2011/62/EU). Danmark er sammen med Slovenien, Irland og Sverige blandt de første lande, som modtager produktionsgodkendelsen. DMVO kunne ikke have nået denne milepæl uden aktiv støtte fra de mange implicerede stakeholdere og uden tæt samarbejde med de andre lande med samme systemleverandør.

09.03.2018
Alle indehavere af en markedsføringstilladelse for produkter omfattet af FMD på det danske marked pr. 9 februar 2019, skal indgå en aftale med DMVO.
Er du indehaver af en markedsføringstilladelse og har du ikke tidl. været i kontakt med DMVO, bedes du sende en e-mail med dine kontaktoplysninger til info@dmvo.dk. Oplysninger skal bestå af navn, titel, telefon nr., mobil nr. og e-mail adresse for kontaktperson hos jer, samt tilsvarende oplysninger for person, som skal underskrive aftalen.
Efterflg. vil kontaktpersonen modtage en e-mail samt login information til vores kontraktsystem hvor jeres aftale vil være oprettet. Kontrakten udfyldes af jer med jeres data via kontraktsystemet, og når aftalen er klar fra jeres side sendes en e-mail med besked herom til info@dmvo.dk.
DMVO behandler og underskriver aftalen, og personen som skal underskrive aftalen fra jeres side modtager besked om at kontrakten er klar til jeres underskrift. Link til kontrakt sendes direkte til underskriver. Dette step kræver ikke adgang til kontraktsystemet for underskriver. Når aftalen er underskrevet af begge parter er aftalen på plads.
For ydeligere oplysninger venligst se Onboarding DMVO & EMVO.

09.03.2018
Indgåelse af MAH kontrakt med DMVO - 1.wave
DMVO behandler for nuværende alle modtagne MAH kontrakter via vores kontraktsystem. Alle kontrakter modtaget inden 15. marts vil blive håndteret så kontrakt er færdigbehandlet indenfor første wave fra DMVO`s side. Kontrakter modtaget udenfor kontraktsystem eller efter 15. marts kan vi ikke garantere vil blive færdigbehandlet inden 31. marts.

16.01.2018
Henstilling til producenter og parallelimportører fra nu og frem til 9. februar 2019
Som producent/parallelimportør er det muligt at påbegynde serialisering af pakninger fra januar 2018 til det danske marked. Det anbefales i den forbindelse, at man uploader produktdata til EMVS systemet, snarest det danske verifikationssystem er tilgængeligt (forventeligt fra marts 2018). Er produkterne kommet på marked før det danske system er tilgængeligt, anbefales det, at man som producent/parallelimportør gemmer batches og uploader produktdata snarest DMVS er tilgængeligt.
Dette sikrer, at alle serialiserede pakninger på det danske marked med 2D stregkode findes i Verifkationssystemet, når det pr. 9. februar 2019 er fuldt operationelt. 

16.01.2018
MAH kontrakt
Den 1. december 2017 udsendte DMVO kontrakt til alle registerede MAH’er, producenter og parallelimportører. Kontrakten finder du her
Kontrakten indgås med DMVO via vores Contract Management System.  En step-by-step guide til brug af dette system, finder du den her

Har du ikke tidligere været i kontakt med DMVO og skal du indgå en aftale med os, så bedes du kontakte os på info@dmvo.dk, så sikrer vi bedst muligt at processen for indgåelse af kontrakt med os foregår så gnidningsløst som muligt.

16.01.2018
Ændring i gebyr ved onboarding til EMVO
Som producent og parallelimportør skal man indgå en kontrakt med EMVO med henblik på upload af produkt data til det europæiske system. I den forbindelse har EMVO varslet nye priser for onboarding.
Ændringerne er beskrevet i brevet her fra EMVO
Vi gør samtidig opmærksom på, at juni 2018 er sidste frist for rettidig onboarding til EMVO. Brev fra EMVO om annoncering af dette, kan læses her

27.10.2017
Ledig stilling hos DMVO
Stilling som kvalitetskonsulent med snarlig tiltrædelse. Se stillingsopslaget her.

27.10.2017
Informationsmøde
Den 24. oktober afholdt DMVO informationsmøde for MAH’er, producenter og parallelimportører. Invitationen til mødet finder du her. Præsentationer fra mødet finder du her.

13.10.2017
Fælles retningslinjer for overgangen fra lineær stregkode (EAN-13) til 2D Datamatrix
DMVO har i samarbejde med hele forsyningskæden udarbejdet fælles retningslinjer for overgangen fra lineær stregkode (EAN-13) til 2D Datamatrix. Der henstilles således til, at alle producenter og parallelimportører følger disse principper.
Retningslinjerne finder du her
Illustration for implementeringen af 2D datamatrix finder du her