DMVO / NYHEDER FRA DMVO

NYHEDER FRA DMVO

Læs seneste nyt fra DMVO og kommende events

02.10.19

Markant stigning af 'Expiry Date Mismatch'

Primo sidste uge (39) oplevede DMVO en markant stigning af alarmtypen ’Expiry Date Mismatch’ udløst af en enkelt lokation i DK. DMVO har sidenhen været i tæt dialog med lokationen med henblik på at finde årsag og løsning til problemstillingen. Fejlen er identificeret og en permanent løsning vil blive implementeret i lokationens IT system ultimo næste uge (40). I den mellemliggende periode vil en midlertidig løsning blive implementeret, med effekt fra i morgen, torsdag den 3. oktober, som indebærer, at lokationen vil gøre brug af et såkaldt ”stand alone” system til verificering.

DMVO beklager den ulejlighed dette måtte have påført MAH’er/OBP’er.

 

27.09.19

2D stregkoder og apotekernes robotter opdatering

For nuværende udestår opdatering af robotter på 2/3 af de apoteker med robotteknologi. Det forventes at samtlige robotter på apoteker er opdateret ved udgangen af 2019. Frem til da, opfordres producenter til at bibeholde den Lineær stregkode på pakningen, så der på pakken både er en 2D datamatrix samt en lineær stregkode. 


12.04.19

2D stregkoder og apotekernes robotter

På vegne af Danmarks Apotekerforening viderebringer vi hermed skrivelse omkring 2D stregkoder og apotekernes robotter. Skulle der være nogle spørgsmål, anmodes I om at tage direkte kontakt til Danmarks Apotekerforening. Læs dokumentet her.


12.04.19

Følg DMVO på LinkedIn

DMVO poster jævnligt nyheder på LinkedIn, for hurtig opdatering af DMVO nyheder kan du følge med her.


Præsentation fra informationsmødet den 18. januar 2019
Den 18. januar 2019 afholdt DMVO informationsmøde. Du finder præsentationen fra DMVO mødet her og lægemiddelstyrelsens præsentation: sikkerhedselementer – håndtering af alarm her.

Hjælpevideo til registrering af Apotekere
DMVO har udarbejdet en video til Apotekerne. Her har du mulighed for at følge processen til registrering af jeres forbindelse til verifikationssystemet. Linket findes under Q & A, Oplysninger til apotek.

20.12.18

Årligt gebyr til DMVO
Det årlige gebyr for MAH’er til DMVO er fastsat til EURO 8.500,00 pr. MAH og skal betales første gang den 1. marts 2019. Gebyret er inklusiv de prisstigninger, EMVO har varslet for de enkelte NMVO’er.

Præsentation fra informationsmødet den 14. december 2018
Den 14. december 2018 afholdt DMVO informationsmøde. Du finder præsentationen fra mødet her.

Præsentation fra informationsmødet den 16. november 2018
Den 16. november 2018 afholdt DMVO informationsmøde. Du finder præsentationen fra mødet her.

Informationsmøder i DMVO regi frem til 9. februar 2019

Er din virksomhed klar til at EU direktivet om falske lægemidler (2011/62/EU) træder i kraft den 9. februar 2019?

Nedtælling til direktivets ikrafttræden er godt i gang, og med præcis 102 dage tilbage pr. d.d., vil DMVO gerne sikre, at alle har adgang til seneste nyt i forbindelse med implementeringen af direktivet her i DK.

Derfor inviterer vi til 3 fredags godmorgen møder her på Lersø Parkalle 101 i København fra kl. 8.00 – 9.55. Vi byder på en kop kaffe og en croissant samt information om seneste nyt. Lægemiddelstyrelsen vil være tilstede ved alle møder, og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål til såvel Lægemiddelstyrelsen som DMVO. Tonen vil være uformel, så mød op og stil de spørgsmål, som kan medvirke til, at netop jeres virksomhed bliver klar til 9. februar 2019.

Mødedatoer er:

Fredag den 16. November 2018
Fredag den 14. December 2018
Fredag den 18. Januar 2019

Der er begrænset antal pladser, det er ’først til mølle’ princippet og tilmelding kan ske til Lars Martinussen på e-mail lma@dmvo.dk.

Ved mødet den 16. november vil DMVO give en tilbagemelding på de erfaringer alle pilotdeltagere har gjort sig i løbet af pilot-forløbet fra April 2018 og frem til nu.

Vel mødt.

Registrering af de nye GTINs hos grossister frem til ’go live’ 9. februar 2019

Megros har udarbejdet retningslinjer for, hvordan registrering af de nye GTIN’s frem til ’go live’ 9. februar 2019 skal gøres. Læs brevet fra Megros her.

Regneark som der refereres til i brevet, og som bedes udfyldt, kan rekvireres ved at skrive til stregkoder@tmj.dk eller barcode@nomeco.dk

Eventuelle spørgsmål rettes direkte til Nomeco barcode@nomeco.dk eller TMJ – stregkoder@tmj.dk

Workshop for grossister, apoteker og 3PL til DMVO den 25. september 2018

Tirsdag den 25. september afholder DMVO en IT workshop for grossister/3PL, som skal kunne koble op til det nationale verifikationssystem i henhold til EU direktivet om falske lægemidler (2011/62/EU). Workshoppen er for IT kyndige.

Læs agenda og invitation her

Tilmelding skal ske til lma@dmvo.dk med angivelse af deltagers navn, rolle, virksomhed samt begrundelse for behovet for at kunne koble op til DMVS.

Derudover skal hver deltagende virksomhed udfylde og underskrive en Non Disclosure Agreement (NDA), som skal sendes til DMVOs Blueprint Provider, Solidsoft Reply. Send NDA til dmvo.support@reply.eu med kopi til Lars Martinussen lma@dmvo.dk senest 2 hverdage før workshoppens afholdelse. 

Find Non Disclosure Agreement her

Tilmeldingsfrist til IT workshoppen er 18. september 2018.

Medicinalvirksomheders forpligtelser i forbindelse med FMD

DMVO afholdt den 19. juni 2018 et arrangement om medicinalvirksomheders forpligtelser

Præsentationer fra mødet kan læses nedenfor.
Velkomst ved Martin Jordt Andersen, Forretningsdirektør, DLI MI
Introduktion til det nationale datalagringssystem for receptpligtige lægemidler ved Tina Hou Marer, Programdirektør, DMVO
Lægemiddelstyrelsens input til emnet ved Sanne Have, Specialkonsulent, Lægemiddelstyrelsen
Grossistens perspektiv ved Preben Nielsen, IT Direktør, Nomeco og Marianne Heger, Project Manager, Nomeco
Hvilke forpligtelser har de forskellige aktører ved Mikkel Møller Rasmussen, Chefkonsulent, Lif

Tirsdag d. 19. juni 2018 Kl. 14.00 – 16.30 afholder DMVO et gratis arrangement for virksomheder, der ønsker at kende de nye regler, som træder i kraft d. 9 februar 2019.

I kampen mod forfalsket medicin implementeres et nationalt datalagringssystem for receptpligtige lægemidler.

Få kendskab til følgende:

  • Hvilken betydning vil en opbygning af et nationalt datalagringssystem for receptpligtige lægemidler have for de danske medicinalvirksomheder? 
  • Hvilke forpligtelse har de forskellige aktører og hvordan håndteres de nye udfordringer?
  • Hvad er Lægemiddelstyrelsen strategi?
  • Hvordan finder virksomheder relevante oplysninger på nettet?
  • Hvad er grossistens perspektiv?

Se program

Tilmeld dig herAlle indehavere af en markedsføringstilladelse for produkter omfattet af FMD på det danske marked pr. 9 februar 2019, skal indgå en aftale med DMVO.

Er du indehaver af en markedsføringstilladelse og har du ikke tidl. været i kontakt med DMVO, bedes du sende en e-mail med dine kontaktoplysninger til info@dmvo.dk. Oplysninger skal bestå af navn, titel, telefon nr., mobil nr. og e-mail adresse for kontaktperson hos jer, samt tilsvarende oplysninger for person, som skal underskrive aftalen.

Efterflg. vil kontaktpersonen modtage en e-mail samt login information til vores kontraktsystem hvor jeres aftale vil være oprettet. Kontrakten udfyldes af jer med jeres data via kontraktsystemet, og når aftalen er klar fra jeres side sendes en e-mail med besked herom til info@dmvo.dk.

DMVO behandler og underskriver aftalen, og personen som skal underskrive aftalen fra jeres side modtager besked om at kontrakten er klar til jeres underskrift. Link til kontrakt sendes direkte til underskriver. Dette step kræver ikke adgang til kontraktsystemet for underskriver. Når aftalen er underskrevet af begge parter er aftalen på plads.

For ydeligere oplysninger venligst se Onboarding DMVO & EMVO.

DMVO behandler for nuværende alle modtagne MAH kontrakter via vores kontraktsystem. Alle kontrakter modtaget inden 15. marts vil blive håndteret så kontrakt er færdigbehandlet indenfor første wave fra DMVO`s side. Kontrakter modtaget udenfor kontraktsystem eller efter 15. marts kan vi ikke garantere vil blive færdigbehandlet inden 31. marts.

16.01.18
Henstilling til producenter og parallelimportører fra nu og frem til 9. februar 2019
Som producent/parallelimportør er det muligt at påbegynde serialisering af pakninger fra januar 2018 til det danske marked. Det anbefales i den forbindelse, at man uploader produktdata til EMVS systemet, snarest det danske verifikationssystem er tilgængeligt (forventeligt fra marts 2018). Er produkterne kommet på marked før det danske system er tilgængeligt, anbefales det, at man som producent/parallelimportør gemmer batches og uploader produktdata snarest DMVS er tilgængeligt.

Dette sikrer, at alle serialiserede pakninger på det danske marked med 2D stregkode findes i Verifkationssystemet, når det pr. 9. februar 2019 er fuldt operationelt.

16.01.18
MAH kontrakt
Den 1. december 2017 udsendte DMVO kontrakt til alle registerede MAH’er, producenter og parallelimportører. Kontrakten finder du her

Kontrakten indgås med DMVO via vores Contract Management System.  En step-by-step guide til brug af dette system, finder du den her

Har du ikke tidligere været i kontakt med DMVO og skal du indgå en aftale med os, så bedes du kontakte os på info@dmvo.dk, så sikrer vi bedst muligt at processen for indgåelse af kontrakt med os foregår så gnidningsløst som muligt.

 

16.01.18
Ændring i gebyr ved onboarding til EMVO
Som producent og parallelimportør skal man indgå en kontrakt med EMVO med henblik på upload af produkt data til det europæiske system. I den forbindelse har EMVO varslet nye priser for onboarding.
Ændringerne er beskrevet i brevet her fra EMVO

Vi gør samtidig opmærksom på, at juni 2018 er sidste frist for rettidig onboarding til EMVO. Brev fra EMVO om annoncering af dette, kan læses her

27.10.17
Ledig stilling hos DMVO

Stilling som kvalitetskonsulent med snarlig tiltrædelse. Se stillingsopslaget her.

 

27.10.17
Informationsmøde

Den 24. oktober afholdt DMVO informationsmøde for MAH’er, producenter og parallelimportører. Invitationen til mødet finder du her. Præsentationer fra mødet finder du her.

13.10.17
Fælles retningslinjer for overgangen fra lineær stregkode (EAN-13) til 2D Datamatrix

DMVO har i samarbejde med hele forsyningskæden udarbejdet fælles retningslinjer for overgangen fra lineær stregkode (EAN-13) til 2D Datamatrix. Der henstilles således til, at alle producenter og parallelimportører følger disse principper.

Retningslinjerne finder du her
Illustration for implementeringen af 2D datamatrix finder du her